Faciliteter

Klubben råder over 3 grusbaner og et klubskur. Der er mulighed for omklædning og toilet i hallen.

Flere billeder fra anlægget følger